1. Наказателни точки
   
  1. Определения и обхват на наказателните точки
   Наказателните точки се присъждат за нарушение на правилата по време на Game Evolution и прилежащите му турнири (квалификации). Те могат да бъдат Второ ниво или Първо ниво в зависимост от инцитента/нарушението, за което става въпрос.
    
   1. Наказателни точки Второ ниво
    Наказателните точки Второ ниво се присъждат за по-малки/леки нарушения: неосигуряването на изискваната медия от мача, непълна информация от мача, непълна информация за профила на отбора или негов играч, или други свързани материали и т.н. Всяко присъждане на наказателни точки Второ ниво води до намаляване с 1% (един процент) на общата сума получена от отбора или играч за сезона, в който са присъдени.
     
   2. Наказателни точки Първо ниво
    Наказателните точки от първостепенно значение се присъждат за по-големи/сериозни нарушения: умишлено подменяне на информация пред админи, опити за манипулация на админи, неявяване за мачове, многократно нарушаване на правилата и други. Всяка наказателна точка от първостепенно значение води до намаляване с 10% (десет процента) на общата сума на наградния фонд за сезона, в който са присъдени.
     
   3. Присъждане на наказателни точки
    Наказателните точки Второ ниво и Първо ниво не са взаимоизключващи се и могат да бъдат присъждани както администрацията на турнира сметне за добре.
     
   4. Натрупване и корвентиране на наказателни точки
    Едновременно могат да се натрупват наказателни точки както от Второ ниво, така и от Първо ниво. При достигане на 10 (десет) наказателни точки от Второ ниво, те се конвертират в 1 (една) наказателна точка от Първо ниво.
     
   5. Дисквалификация на база наказателни точки
    При натрупване на 3 (три) наказателни точки от Първо ниво отборът/играчът (съответно 30 наказателни точки от Второ ниво) бива директно дисквалифициран. На база провиненията на отбора/играча организаторите правят преценка кое от тези три наказания да наложат:
    Дисквалификация от квалификациите и събитието на живо;
    Дисквалификация от квалификациите, събитието на живо и следващото събитие на организацията;
    Перманентна дисквалификация от събития на организацията.
     
   6. При повторни нарушения или по преценка на администраторите, наказанията могат да бъдат по-тежки от гореспоменатите. При извънредни или неописани тук ситуации, администраторите преценяват какво наказание да наложат.
     
 2. Общи правила
   
  1. Промяна на правилата
   Организаторите на турнира запазват правото да изменят, премахват или променят по друг начин правилата без по-нататъшно известие. Организаторите на турнира запазват правото да вземат решения по случаи, които не са специално или обстойно разгледани в този правилник, или дори да нарушат правилата в този правилник в екстремни случаи с цел да запазят феърплея и спортсменството.
    
  2. Валидност на правилата
   Ако някоя клауза от правилника стане невалидна и неприложима изцяло или отчасти, това не ще афектира валидността на останалата част от правилника. Вместо невалидната или неприложима клауза следва да се приложи подходяща клауза, която е най-близко до идеята на първоначалнaта, с цел да се запази значението и предназначението на правилника.
    
  3. Конфиденциалност
   Съдържанието на протести, съобщения за помощ, дискусии и всякаква друга кореспонденция с организаторите на турнира, техни официални представители и администратори се счита за сторго конфиденциално. Публикуването на подобни материали без писменото съгласие на организаторите на Game Evolution е забранено.
    
  4. Кодекс на поведение
   Всички участници в Game Evolution и прилежащите му турнири се съгласяват да се отнасят по уместен и уважителен начин към другите участници, зрители, медии и технипредставители, администрацията и организаторитенатурнира. Да бъдеш модел за подражание е професионалният риск, който се поема като участник или организатор в Game Evolution и прилежащите му турнири, затова следва да се спазва съоответните норми на поведение.
    
  5. Допълнителни споразумения
   Администрацията на Game Evolution не е отговорна за никакви допълнителни споразумения, нито се съгласява да прилага подобни споразумения между индивидуални играчи или отбори. Game Evolution крайно не одобрява подобни споразумения да се сключват, а подобни споразумения, които противоречат на правилника на Game Evolution, не са позволени при никакви обстоятелства.
    
  6. Отбори
   1. Състав на отборите
    Отборите се състоят от 5 до 8 играча: 5 играча, 1 резерва, 1 треньор, 1 мениджър. В извънредни ситуации треньорът и мениджърът могат да възприемат ролята на „резерва“, но само и единствено по време на онлайн квалификациите. На ЛАН турнира участие могат да вземат 5 играча + 1 резерва.
   2. Изключения
    1. Overwatch
     В тази игра отборът се състои от 6 до 9 играча: 6 играча, 1 резерва, 1 треньор, 1 мениджър. В извънредни ситуации треньорът и мениджърът могат да възприемат ролята на „резерва“.
    2. Индивидуални участници
     Участниците в индивидуалните дисциплини (игри) се явяват персонално и не могат да бъдат замествани.
   3. Промяна в състав на отборите
    1. При спечелване на онлайн турнир/квалификация
     Ако отбор спечели онлайн турнир/квалификация, съставътмусе„заключва“. Играчите на този отбор нямат право да взематучастие в следващи квалификации с другио тбори. Ако някой играч (резерва/треньор/мениджър) бъде хванат в нарушение, отборът, с които е направил това нарушение,се дисквалифицира от въпросната квалификация, а провинилият се наказва с 1 (една) наказателна точка от Първо ниво.По преценка на администраторите може да бъде наказан и отбора, с който дадения играч, вече е спечелил онлай турнир/квалификация. Играчите от дисквалифицирания отбор може да се явят отново на следващата квалификация. При повторно нарушение биват дисквалифицирани от целия турнир.
     Ако играч, спечелил онлайн турнир/квалификация, бъде хванат повторно да участва в друг отбор,той също бива дисквалифициран отцелия турнир, отборът му трябва да използва някоя отпосочените резерви. Администраторите решават дали даприсъдят 1 (една) наказателна точка от Първо ниво на целияотбор.
    2. Промяна на състав след края на квалификационна фаза
     Отбор, който е спечелил квалификация и продължава в следваща фаза на турнир, ще може да прави промени в състава си след края на цялата квалификационната фаза и преди самите финали. Отборът трябва дазапази 50%+1 оторигиналниясисъстав, иначе промените няма да бъдат одобрени. Като част от 50%+1 се възприемат само играчите, тази бройка не включва резервата, мениджъра и треньора. Т.е. могат да бъдат сменени до 2 играча от отбора.
      
  7. Отразяване на мачовете
   1. Права
    Всички права за излъчване на Game Evolution и прилежащите му турнири принадлежат на Game Evolution. Това включва, но не се ограничава до: пряко излъчване на турнирите, видео записи на турнирите, повторения, демота или телевизионни права.
   2. Отказване от тези права
    Game Evolution има правото да предостави правата за излъчване за един или няколко мача на външни лица или на самите участници. В такива случаи излъчването трябва да е организирано с представители на Game Evolution преди началото на мача/мачовете.
   3.  Задължения на отборите
    Отборите не могат да откажат техните мачове да бъдат излъчвани от Game Evolution или оторизирани от тях лица, нито имат право да избират начина, по който мачът ще бъде излъчван. Излъчване може да бъде отказано само от организаторите на турнира. Отборите се съгласявт да предоставят удобството мачовете да бъдат излъчвани.
   4. Наркотици и алкохол
    Да се участва в мач, независимо онлайн или на събитие, под въздействието на каквито и да е наркотични вещества, алкохол или вещества, увеличаващи производителността, е строго забранено и може да бъде наказано с изключване от Game Evolution и прилежащите му турнири.
     
  8. Комуникация
   1.  E-Mail
    Основния метод на комуникация на Game Evolution е email. Game Evolution ще използва посочения при регистрация email в профила на потребителя в Game Evolution, поради това този email адрес трябва да бъде винаги следен откъм обновяване на информация и проверяван с цел никакви важни съобщения да не бъдат пропуснати.
     
  9. Гейминг профили
   1. Предоставяне на гейминг профили
    Всеки участник трябва да въведе гейминг профила си в турнирната система на Game Evolution. Както следва за отделните игри:
    Counter-Strike: Global Offensive – SteamID;
    League of Legends – Summoner’s Name в EUNE сървъра на играта;
    Hearthstone – Battle Tag в Battle.net;
   2. Участие с грешен/различен гейминг профил
    Не е позволено на участник да използва гейминг профил различен от първоначално предоставения в турнирната система. Грешен/различен гейминг профил може да доведе до преиграване на мача или директно присъждане на служебна загуба. Играч може да използва различен акаунт с позволението на администратор и само при предоставяне на уважителна причина.
   3. Промени по профила на отбора
    Всякакви промени по профила на отбора трябва да бъдат одобрени от администрацията на Game Evolution преди тези промени да влязат в сила. Това включва, но не се ограничава до: добавяне или премахване на играчи, промяна на името на отбора и т.н.
     
  10. Награден фонд
   Всички награди под формата на парични суми трябва да бъдат изплатени до 30 дни след края на финалите на Game Evolution. Ако някой от отборите или играчите не е предоставил правилна информация за плащания и не направи опит да поправи грешката си,  наградата няма да бъде изплатена, докато това не бъде поправено.
    
  11. Намаляване на наградния фонд поради присъждане на наказателни точки
   Всяка наказателна точка, която бъде присъдена на участник по време на събитието или неговите квалификации, се отразява на наградния фонд под формата на неговото намаляване. Наказанията са както следва:
   - За всяка една наказателна точка Второ ниво намаляване на наградния фонд с 1% (един процент).
   - За всяка една наказателна точка Първо ниво намаляване на наградния фонд с 10% (десет процента).
   Наказанието се калкулира и прилага на база на пълния награден фонд присъден на дадените участниците след края на събитието.
    
  12. Приспаднати парични суми от наградния фонд поради присъдени наказателни точки
   Приспаднатите парични суми от наградния фонд поради присъдени наказателни точки се запазват и прехвърлят в наградния фонд на следващо събитие. Те стават част от наградния фонд на играта, от чийто такъв са приспаднати.
    
  13. Залагания или хазарт
   Никой от играчите, мениджърите на отборите, персонала или мениджмъмънта на участващите организации не може да участва в залагания или хазарт, да се свързва и/или предоставя каквато и да било информация на трети лица, която може да спомогне при залагане, директно или индиректно, за мачовете от Game Evolution и прилежащите му турнири. Всякакви залози или хазартни дейности срещу собствената организация/отбор могат да доведат до незабавната дисквалификация на организацията/отбора и отстраняване от минимум 1 година от турнирите на Game Evolution навсичкизамесени.
    
  14. Мач протести
   1. Определение
    Протестът е за проблеми, които афектират изхода на мача; протест може да бъде заведен повреме на мача за неща като некоректни настройки на сървъра и други свързани проблеми. Протестът е офицална комуникация между участниците и администратор.
   2.  Правила за мач протест
   3. Краен срок за мач протест
    Крайният срок, в който участниците могат да заведат мач протест, е до 15 минути след края на мача.
   4. Съдържание на мач протест
    Протестът трябва да съсдържа подробна информация относно защо е заведен протестът, как се е получило несъответствието. Протест може да бъде отказан, ако не е предоставена точна информация. Пример: Протест със съдържание „Те мамят.“ няма да бъде приет и разгледан.
   5. Норми на поведение в мач протест
    Обиди и неприличен език са строго забранени в мач протест и могат да доведат до присъждане на наказателни точки на отбора/играча, завел протеста, или протестът да бъде отсъден в полза на опонента.
     
  15. Резултат при преиграване
   Ако правилата предвиждат преиграването на мач, ощетеният при инцидента/проблема има правото да реши дали да има или няма преиграване на мача. Ако бъде взето решение мачът да бъде преигран, предишният резултат от срещата между двата опонента се нулира и не се зачита. Новият резултат се вписва и зачита в класирането.
    
  16. Интервюта
   За всяка игра, която се излъчва от Game Evolution, един играч от всеки отбор трябва да е на разположение за включване на живо и провеждане на интервю. В този случай отборът трябва да предостави информация за контакт за интервю. Играчът трябва да бъде на разположение и за коментар след мача. Индивидуалните участници в Game Evolution и прилежащите му турнири трябва да са винаги на разположение за интервюта преди и след мачовете.
    
  17. Права на издателя
   Издателят на играта си запазва правото да премахне който и да било играч или отбор от турнира или неговите квалификации по каквато и да е причина. В този случай играчът или отборът биват дисквалифицирани.
    
  18. Отстраняване от страна на издателя поради измами (anti-cheat ban)
   Ако някой играч, който участва в мач, бъде отстранен от системата на издателя поради измами (пример: VAC Ban, Trade Ban, Ban порадитоксичност и други), играчът и отборът му могат да бъдат дисквалифицирани от турнира. Същото важи както за банове от минал момент, така и забанове в бъдещтакъв.
    
 3. Система на събитието
  1. Фази
   Фаза едно: Онлайн Квалификации (8 седмици)               
   Фаза две: Онлайн плейофи (1 седмица)
   Фаза три: LAN турнир (2 до 4 Септември 2016 г.)
    
 4. Общи правила за събитието на живо
   
  1. Администратори
   Инструкциите на администраторите трябва винаги да бъдат изпълнявани и следвани. Неизпълнението на инструкциите може да доведе до присъждане на наказателни точки.
    
  2. Всеки отбор трябва да има излъчен един участник, който да е на разположение за интервюта преди и след мача.Индивидуалните участници в Game Evolution и прилежащите му турнири трябва да са винаги на разположение за интервюта преди и след мачовете.
   Външни преносими мултимедийни устройства
   Строго забранено е да се свързат или използват каквито и да било външни преносими мултимедийни устройства към компютрите на турнира.
    
  3. Демо, повторения и записи
   Всички демо, повторения и записи трябва незабавно да бъдат качвани на посочения от организаторите сървър или да бъдят копирани на предоставена от администраторите USB преносима памет.
    
  4. Права върху демо, повторения и записи
   Организаторите запазват правото си да излъчват и/или публикуват на своя сайт или страница всички демо, повторения и записи.
    
  5. Права върху снимки и друга медиа
   С участието си всички играчи и други членове на отбора предоставят на Game Evolution правото да използва всякакви снимки, аудио или видео материали на своя уебсайт или страници в социалните мрежи и за всякакви промоционални цели.
    
  6. Церемония по награждаване
   Участниците са длъжни да останат в зоната на турнира за церемонията по награждаване след Гранд финалите.
    
 5. Общи правила при нарушения

  Когато играч или отбор наруши едно или няколко правила предвалително определени от Game Evolution, ще бъде посочено в тази секция какво е подходящото наказание, където всички основни нарушения са посочени и каталогизирани.
   
  1. Закъснение
   Отборите трябва да се явят и да са готови за провеждане на игра/мач не по-късно от 10 минути преди обявеното начало насрещата. При закъснение на играч и явяването му между 10 минутипреди началото на срещата и самото й започване, наотборасеприсъжда 1 (една) наказателна точка от Второ ниво. Ако играч на отбора не се яви доначалото на играта/мача, отборът ще трябва да играе 4 срещу 5. Изключение се прави, ако отборът уведоми администраторите на турнира не по-късно от 15 минути преди начало на дадена игра/мач, че отборът ще използва резерва за дадената игра/мач. Същите правила при закъснение се прилагат и за резервата.Изключение се правипри съобщение за технически проблеми, но финалното решение се взема от администраторите.
    
  2. Нарушение на интернет етикета
   За почтена и приятна игра е от изключителна важност всички играчи да имат спортсменско и честно поведение. Нарушение на това правило може да бъде наказано с една (1) до шест (6) наказателни точки от Второ ниво. Най-важните и често срещани нарушения са описани: обиди (5.2.1), спам (5.2.2) или спам в самата игра/мач (5.2.3). Въпреки това администраторите могат да присъдят наказателни точки и за поведение, което не е изрично упоменато, но има характер на неспортсменско и обидно.
   1. Обиди
    Всички обиди настъпили във връзка с или по време на Game Evolution и прилежащите му турнири ще бъдат санкционирани. Това се отнася основно за обиди по време на мач, но и за сайтовете (форуми, коментари по мачовете, запитвания за помощ, мач протести и т.н.) и страниците в социалните мрежи на Game Evolution. Обиди в IRC, програми за мигновени съобщения, email или други начини за комуникация ще бъдат санкционирани, само ако могат да бъдат обвързани с Game Evolution и прилежащите му турнири и има неоспорими доказателства. Особено тежки случаи на оскърбление с радикални изказвания и/или заплахи за физическо насилие могат да доведат до значително по-сериозни наказания включително временното отстраняване или дисквалифициране на играча. В зависимост от характера и нивото на тежест на обидата наказанието може да бъде наложено на играчът или на целия отбор. В отборни състезания с по-дълга продължителност играчите могат да бъдат отстранени за една или повече състезателни седмици.
   2. Спам
    Прекомерното публикуване на безсмислени, дразнещи или обидни съобщения се счита за спам от страна на Game Evolution. Спамнасайта(форуми, коментари по мачовете, запитвания за помощ, мач протести и т.н.) и страниците в социалните мрежи ще бъде санкционирано в зависимост от характера и нивото на тежест.
   3. Спам в самата игра/мач
    Три (3) наказателни точки от Второ ниво ще бъдат присъждани, ако се злоупотребява с фукцията за комуникация (чат) в играта/мача с цел дразнене на опонента или като цяло да наруши протичането на мача. Функциите за комуникация между всички (all chat)са, за да се комуникира ефикасно с опонента и администраторите на мача.
     
  3. Неспортсменско поведение
   За почтена и приятна игра е от изключителна важност всички играчи да имат спортсменско и честно поведение. Нарушение на това правило може да бъде наказано с една (1) до шест (6) наказателни точки от Второ ниво. Най-важните и често срещани нарушения са описани в следващите точки. Въпреки това администраторите могат да присъдят наказателни точки и за поведение, което не е изрично упоменато, но има характер на неспортсменско и обидно.
   1. Подвеждане
    Опитът да бъдат подведени/излъгани администраторите и/или други играчи, използването на невярна информация или заблуждаването на други участници по какъвто и да е друг начин ще бъде санкциониран както следва:
   2. Фалшифициране на резултати от мач
    Ако бъде доказано, че отбор предоставя фалшифицирани резултати от мач в страницата на мача или се опитва да фалшифицира резултатите от мача по друг начин, ще му бъдат присъдени до четири (4) наказателни точки от Второ ниво.
    1. Дефиниция за мач медиа
     Медиа от мача са всички качени файлове включително: скрийншот, демо, модели, повторения, записи и т.н.
    2. Фалшифициране на мач медиа
     Фалшифициране на мач медиа се санкционира с една (1) до четири (4) наказателни точки от Второ ниво.
    3. Извънредни обстоятелства
     Когато има съмнения за измами и мач медиата е поставена под съмнение за фалшифициране, тогава се присъждат шест (6) наказателни точки от Второ ниво.
   3. Рингър/Фалшификатор*
    Всеки играч, замесен в подмяна или рингинг на друг играч, ще бъде отстранен за 2 мача и ще получи една (1) наказателна точка от Първо ниво.
    *Играч, койтоиграе в даденотборбезда е частотнего с целнечестнопридобиваненапредимствозададенияотбор. Най-честотойсепредставязадругиграч.
   4. Участие с неодобрен играч
    Използване на неодобрен играч се наказва с една (1) наказателна точка от Първо ниво, а освен това играчът се отстранява за два мача преди да му бъде позволено да се състезава. Освен това опонентът може да настоява за преиграване на мача.
   5. Подвеждане на администратори и играчи
    Всеки опит да се подведе (предоставяне на некоректна/невярна информация) опоненти, администратори или други лица, свързани с Game Evolution, се наказва с една (1) до четири (4) наказателни точки от Второ ниво).
   6. Измами
    Когато е разкрита измама се присъждат дванадесет (12) наказателни точки от Второ ниво на играчът и шест (6) наказателни точки от Второ ниво се присъждат на отбора част, от който е даденият играч. Отборът ще бъде дисквалифициран от настоящия сезон, а играчът ще бъде отстранен от турнири на Game Evolution за 1 година. Използването на следните програми води то отстраняване от турнир поради измама: Multihacks, Wallhack, Aimbot, Colored Models,No-Recoil,No-Flash и Sound changes.